Slovensko naše je Vaše

ÚNR SR

Vznikli sme ako iniciatíva zanietených a aktívnych ľudí, zo združenia klubu podnikateľov Oravy, ktorí pocítili potrebu sebarealizácie pozdvihnúť vlastnú tvorivú a duševnú prácu.

Sme hrdí Slováci, ktorí sa držia zásad tradícii a hodnôt národného rozvoja. Nie sme zástancami zahraničných investorov, ktorí sa prichádzajú priživovať na práci nás všetkých. Nedovolíme, aby sme boli lacnou pracovnou silou v zahraničných fabrikách, pôsobiacich na Slovensku.

Zveľaďujeme si to naše Slovensko, ktoré sa bezpodmienečne stane aj Vaším, pokiaľ ho nepustíme z rúk. Ak pochopíte našu filozofiu a činnosť určite nám dáte za pravdu bez rozdielu veku, že to naše si nemôžeme pustiť z rúk. Z rúk našich otcov a mám, ktorí pracovali na poliach, obrábali našu Slovenskú zem, budovali pre nás lepšiu budúcnosť. Mnohí pracujeme ako samo výrobcovia a malí a strední podnikatelia. O Vašej práci sa môžu dozvedieť všetci ľudia a radi podporíme Vás firemný rozvoj, prezentáciou Vás a vašej firmy aj v televíznych medajlónoch ktoré v najbližšom období pripravujeme.

V prípade záujmu o účasť v relácii sa môže prvých 30 firiem prihlásiť bezplatne do 28.2.2014.