Tradície a kultúra

Martin Jakubec

Zakladateľom a predsedom predstavenstva OZ SLOVENSKO NAŠE sa stal populárny slovenský spevák a zanietený Slovák pre tradície a národný rozvoj pán doktor Martin Jakubec. Aktívne podporuje rozvoj domácej ľudovej a pôvodnej tvorby. Podporuje mladých nádejných spevákov a talenty, ktorí sa venujú slovenskej hudbe. Je zakladateľom prvej národnej organizácii pracujúcej s mládežou vedúcej k rozvoju národného myslenia a uvedomenia. (Úrad mládežníckej činnosti., 1998) a neskôr Úradu pre národný rozvoj Slovenskej republiky (2001) pôsobiacej dodnes na domácej aj zahraničnej pôde. Hudbou šíri národne posolstvo a stal sa kultovým fenoménom národa.